Information om undervisning eller tenter


TTK-YL110, Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning, 5 sp
Kod TTK-YL110 Undervisningsspråk finska
Namn Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning Förkortning Introduction ti 
Omfattning 5 sp  Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i konstforskning 
Undervisningsform Allmän tent  Bedömning Allmän skala 
Tid 07.07.2021 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 16.05.2021

Beskrivning
Övrig information 
  • Anmäl dig till den allmänna tentamen senast 14.5.2021 kl. 23.59.
  • Anmälningen kan annulleras i WebOodi medan anmälningstiden pågår.
  • Kom till tentamen i god tid. Speciellt vid stora tentamina börjar man dela ut frågorna redan före den annonserade tiden för tentamens början så att tentamen kan börja i tid. En studerande som anländer senare än en halv timme efter den annonserade tiden då tentamen ska börja släpps inte in i salen.
  • Efter tentamen ska du lämna in alla svarspappren till övervakaren, även om du inte har svarat på alla frågor. Lämna in också alla konceptpapper.
  • Bevisa din identitet för övervakaren med ett giltigt ID-kort som är försett med fotografi. Det kan vara ett studentkort, körkort, officiellt ID-kort eller pass. Om du använder ett elektroniskt studentkort, kan du hämta mobiltelefonen efter du har slutit skriva examen. Följ övervakarens instruktioner.
  • Om du behöver specialarrangemang i tentamen ska du informera studentservicen per e-post på adressen specialneeds@helsinki.fi minst 10 dagar före tentamenstillfället.
 
Kurssidan 

https://courses.helsinki.fi/sv/TTK-YL110/138762151

 

Besvara frågorna.
  * = Obligatorisk fråga*


*


*Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Allmän tent  Lärare Tid och plats
Anmälningstid avslutad 14.04.21 klo 10.00-
14.05.21 klo 23.59
Anm. Ångra Antal
1/-
Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning Heta Pyrhönen
07.07.21
    ons 15.30-19.30,