Information om undervisning eller tenter


TTK-YL110, Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen (Kielten kandiohjelma), 5 sp
Kod TTK-YL110 Undervisningsspråk finska
Namn Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen (Kielten kandiohjelma) Förkortning Johdatusta yleis 
Omfattning 5 sp  Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i konstforskning 
Undervisningsform Föreläsningskurs  Bedömning Allmän skala 
Tid 04.09.2020 -11.12.2020 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 29.07.2020


Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Föreläsningskurs  Lärare Tid och plats
Anm. Ångra Antal
258/-
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen (Kielten kandiohjelma) Tintti Klapuri
04.09.-11.12.20

Anmälningstid
Anmälning
Anmäl dig till minst 1 grupp
Föreläsningskurs  Lärare Tid och plats
Anmälningstid avslutad 11.08.20 klo 09.00-
04.09.20 klo 23.59
Antal
  252/-
Luennot Tintti Klapuri
04.09.-16.10.20
    fre 12.15-13.45,  
30.10.-11.12.20
    fre 12.15-13.45,