Opetuksen tai tentin tiedot


791140A, P225 Poliittinen osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen sosiaalisen median aikakaudella, 4 op
Tunniste 791140A Opetuskielet suomi
Nimi P225 Poliittinen osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen sosiaalisen median aikakaudella Lyhenne P225. Demokrati 
Laajuus 4 op  Vastuuyksikkö Yleinen valtio-oppi 
Opiskelumuoto Luentokurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 17.01.2012 -28.02.2012 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 11.10.2011

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kurssi on suunnattu valtio-opin pääaineopiskelijoille sekä sivuaineopiskelijoille.
Kurssille otetaan 24 opiskelijaa.

 
Sisältö 

Kurssilla perehdytään poliittisen osallistumisen, kansalaisvaikuttamisen ja poliittisen kansalaistoiminnan eri muotoihin. Erityisesti tarkastellaan internetin ja sosiaalisen median poliittista toimintaa muutostavaa vaikutusta. Luennoilla analysoidaan, miten erilaiset poliittiset toimijat (puolueet, poliitikot, kansalaisjärjestöt, kansalaisaktivistit) hyödyntävät verkkoa poliittisesti ja pohditaan, millä tavoin politiikka on muuttunut verkkoviestinnän seurauksena. Kurssilla analysoidaan poliittisesti toimimisen luonnetta ja tarkastellaan kriittisesti, onko poliittisesti toiminen henkilökohtaistumassa. Luennoilla perehdytään siihen, miten erilaiset poliittiset toimijat hyödyntävät verkkoa poliittisesti ja pohditaan, millä tavoin politiikka on muuttunut verkkoviestinnän seurauksena. Harjoitustöissä ja demonstraatioissa opiskelijat analysoivat kurssimateriaalia ja voivat myös laatia lyhyen internet-politiikka tarkastelevan analyyttisen alustuksen.

 
Suoritustavat 

Luentokurssi + seminaarityöskentely + demonstraatiot

Kurssilla voi korvata suoritustavasta riippuen kohdasta P225 yhden tai kaksi teosta. Kahden teoksen korvaaminen edellyttää alustuksen tekemistä.

 
Lisätiedot 

Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssin aikana käytäviin keskusteluihin. Kurssin tulokset ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla.

Paikka: Aleksanterinkatu 7, luentosali 5

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 29.12.11 klo 09.00-
09.01.12 klo 23.59
Ilm. Peru Lkm.
4/24
P225 Poliittinen osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen sosiaalisen median aikakaudella Jarmo Rinne
17.01.-28.02.12
    ti 14.00-17.00,  
01.03.12
    to 14.00-17.00,