Opetuksen tai tentin tiedot


770131, Hypetermistä tutkimuskäsitteeksi: Sosiaalisen median artikkelilukupiiri, 5 op
Tunniste 770131 Opetuskielet suomi
Nimi Hypetermistä tutkimuskäsitteeksi: Sosiaalisen median artikkelilukupiiri Lyhenne Hypetermistä tutkimu 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Viestintä 
Opiskelumuoto Kurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 12.03.2012 -07.05.2012 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu

Kuvaus
Kohderyhmä 

Viestinnän pääaineopiskelijat, jotka suorittavat maisteriopintoja.

 
Ajoitus 

Lukupiiri kokoontuu ajalla 12.3.-23.4. ma 16-19 ja 7.5. ma 16-18. Paikka: U37 sh 2.

Ennakkoilmoittautuminen WebOodissa 16.-22.2. 2012, alkaen to 16.2. klo 9.00. Lukupiiriin otetaan enintään 18 viestinnän pääaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija, joka on tullut valituksi, mutta jättää saapumatta ensimmäiselle kerralle sopimatta asiasta etukäteen lukupiirin ohjaajan kanssa, voi menettää paikkansa.

 
Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan sosiaaliseksi mediaksi kutsuttua ilmiötä ja sen rajapintoja analyyttisesti tieteellisten artikkelien kautta. Jakson tavoitteena on saavuttaa yleiskuva siitä, miten ja minkälaisissa yhteyksissä sosiaalista mediaa on tieteellisissä journaaleissa käsitelty. Samalla opiskelija saa yleiskuvan tieteellisen artikkelijulkaisemisen kentästä ja oppii hyödyntämään artikkeleita paremmin esimerkiksi oman gradun teossa. Kurssin näkökulma on osin monitieteinen, ja opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin materiaaleihin.

 
Suoritustavat 

Lukupiirin istunnot 20h, valikoima artikkeleita ja niihin pohjautuva lopputyö.

 
Vastuuhenkilö 

VTM Salla-Maaria Laaksonen.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Lukupiiri sijoittuu viestinnän maisteriopintojen kohtaan M4d) Viestintäverkostojen tutkimus. 

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Kurssi  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 16.02.12 klo 09.00-
22.02.12 klo 23.59
Ilm. Peru Lkm.
18/18
Hypetermistä tutkimuskäsitteeksi: Sosiaalisen median artikkelilukupiiri Salla-Maaria Laaksonen
12.03.-07.05.12