Opetuksen tai tentin tiedot


770127, Globaalit mediaverkostot, 5 op
Tunniste 770127 Opetuskielet suomi
Nimi Globaalit mediaverkostot Lyhenne K9d) Viestintäv 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Viestintä 
Opiskelumuoto Luentokurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 07.05.2012 -16.05.2012 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu

Kuvaus
Ajoitus 

Viikko 19: 7.-8.5. ma-ti 12-15 ja 10.-11.5. to-pe 12-15. Paikka: U37 sh 1.
Viikko 20: 14.-15.5. ma-ti 12-15 sekä 16.5. ke 12-14. Paikka: U37 sh 1.

Ennakkoilmoittautuminen WebOodissa 16.-22.2.2012, alkaen to 16.2. klo 9.00.
Kurssille otetaan enintään 30 viestinnän opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija, joka on päässyt kurssille, mutta jättää saapumatta ensimmäiselle luennolle sopimatta asiasta kurssin opettajan kanssa etukäteen,
voi menettää paikkansa kurssilla.

 
Sisältö 

Kurssin tavoitteena on antaa kuva globaalien mediaverkostojen toiminnasta ja auttaa opiskelijoita tunnistamaan mediamaailmaan nopeita muutoksia. Kurssilla käsitellään mediamaiseman murrosta sekä digitaalista julkisuutta, jossa ihmiset ja yhteisöt ovat samassa tilassa median välityksellä. Kurssilla analysoidaan ilmiöitä erityisesti arabimaiden kansannousujen valossa.

 
Suoritustavat 

Suoritus koostuu luennoista, media-analyysi harjoituksista ja loppuesseestä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoilla ja harjoitustöiden tekoa.

 
Vastuuhenkilö 

Lilly Korpiola.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi sijoittuu viestinnän aineopinnoissa kohtaan K9 Viestinnän erityisalueita: K9d) Viestintäverkostojen tutkimus. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssilla käytettävä oheiskirjallisuus:
- Castells, M (2009): Communication Power. Oxford University Press
- artikkeleita

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 16.02.12 klo 09.00-
22.02.12 klo 23.59
Ilm. Peru Lkm.
16/30
Globaalit mediaverkostot
07.05.-16.05.12