Opetuksen tai tentin tiedot


770125, Sosiaalinen media viestinnän ilmiönä, 5 op
Tunniste 770125 Opetuskielet suomi
Nimi Sosiaalinen media viestinnän ilmiönä Lyhenne K9d) Viestintäv 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Viestintä 
Opiskelumuoto Luentokurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 03.11.2011 -15.12.2011 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 17.10.2011

Kuvaus
Ajoitus 

3.11.-8.12. to 12-15 ja 15.12. to 12-14. Paikka: U37 sh 4. 

Ennakkoilmoittautuminen WebOodissa 6.-12.10.2011, alkaen to 6.10. klo 9.00. Kurssille otetaan enintään 40 viestinnän opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija, joka on päässyt kurssille, mutta jättää saapumatta ensimmäiselle luennolle sopimatta asiasta kurssin opettajan kanssa etukäteen, voi menettää paikkansa kurssilla.

 
Sisältö 

Kurssilla keskitytään sosiaaliseen mediaan viestinnällisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kurssilla käydään läpi sosiaalisen median määritelmää, sisältöä, historiaa ja sovelluksia. Erityisen tärkeää kurssilla on sosiaalisen median palveluiden ja ympäristöjen yhteistoiminnallinen reflektointi. Tavoitteena on luoda kriittinen kokonaiskuva sosiaalisesta mediasta.

Kurssin oheismateriaalia ovat:

* Boyd, Danah M. & Ellison, Nicole B. 2007. Social Network Sites: Definiton, History, and Scolarship. Computer-Mediated Communication, 13, 1, 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
* Erkkola, Jussi-Pekka 2008. Sosiaalisen median käsitteestä. Taideteollinen korkeakoulu, Medialaboratorio, lopputyö. http://erkkola.net/sosmed_kasite_erkkola.pdf
* Hintikka, Kari A. 2007. Web 2.0 - johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Helsinki: Tieke 28. http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/20815/file/julkaisu_28.pdf
* Lietsala, Katri & Sirkkunen, Esa (2008) Social Media. Introduction to the tools and processes of participatory economy. Tampere: University of Tampere, Hypermedia Laboratory Net Series 17. http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7320-3.pdf
* Matikainen, Janne 2008. Sosiaalinen media, millaista sosiaalisuutta? Tiedotustutkimus 31, 4, 24-41.
* Matikainen, Janne 2009. Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Viestinnän tutkimuskeskus CRC. http://www.valt.helsinki.fi/blogs/crc/sosiaalisen_ja_perinteisen_median_rajalla_raportti.pdf
* Lisäksi kurssin aikana ilmoitettavat artikkelit

 
Suoritustavat 

Kurssin työskentelytapoina ovat luennot, keskustelut, ryhmätyöt, sekä analyyttinen yksilö- tai ryhmätyö. Kurssin työskentelytapa edellyttää läsnäoloa ja jossain määrin sosiaalisessa mediassa toimimista.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Janne Matikainen.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi sijoittuu viestinnän aineopinnoissa kohtaan K9 Viestinnän erityisalueita: K9d) Viestintäverkostojen tutkimus.

 
Lisätiedot 

Kurssille osallistuu opiskelijoita Aalto-yliopistosta (Communicum -vaihtosopimus) sekä Haaga-Helia amk:sta (opintoyhteistyösopimus).

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 06.10.11 klo 09.00-
21.10.11 klo 23.59
Ilm. Peru Lkm.
27/40
Sosiaalinen media viestinnän ilmiönä Janne Matikainen
03.11.-15.12.11