Opetuksen tai tentin tiedot


105285, Luentosarja (SY): Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan työpajaseminaari, 3 op
Tunniste 105285 Opetuskielet suomi
Nimi Luentosarja (SY): Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan työpajaseminaari Lyhenne Luentosarja (SY 
Laajuus 3 op  Vastuuyksikkö Systemaattinen teologia 
Opiskelumuoto Seminaari  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 02.12.2016 -16.12.2016 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 13.05.2021

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kurssi on osa systemaattisen teologian TES-oppiaineen syventävää opetusta.

Kurssi on suunnattu teologisen etiikan ja sosiaalietiikan pääaineopiskelijoille.

Työpajaseminaarissa yhdistyvät tieteellinen teoria ja käytännön akateeminen osaaminen. Kurssilla luodaan katsaus ajankohtaisiin teologisen etiikan ja sosiaalietiikan sekä lähitieteiden tutkimusaiheisiin ja syvennytään TES-oppiaineen metodologiaan ja edistetään opiskelijan gradu-tutkimusta. Kurssin hyväksytyt opiskelijat osallistuvat työpajaseminaariin ja kirjoittavat arvioivan esseen alustusten ja valikoidun kirjallisuuden avulla. Työpajaseminaari, järjestetään 15.–16. joulukuuta 2016 Helsingissä, teemana Vastavuoroisuus käsitteenä ja toimintana. Työpajaseminaarissa Jaana Hallamaa, Ville Päivänsalo, Virpi Mäkinen sekä kutsutut puhujat, muun muassa professori Johannes Eurich (Heidelberg), analysoivat vastavuoroisuuden käsitettä ja keskustelevat sen soveltamisesta.

Kurssille voivat hakea Helsingin yliopiston TES-oppiaineen pääaineopiskelijat, joiden tutkimusaiheet liittyvät riittävässä määrin vastavuoroisuuden teemoihin.

 
Tavoite 

-          Opiskelija osaa yhdistää tieteellisen teorian ja käytännön akateemiseen osaamiseen sekä saa kokemuksen TES-metodologian kehittämisestä.

-          Opiskelija oppii konferenssiin liittyviä vuorovaikutus- ja esitelmöintitaitoja.

-          Opiskelija oppii akateemisen opetuksen perusteita ja opetuksen kehittämistä tutkimuksen ja monitieteellisen yhteistyön kontekstissa.

-          Opiskelija oppii sekä esittelemään omaa tutkimusaihettaan että tuomaan aihettaan tutuksi oppiainerajoja ylittävissä keskusteluissa.

-          Opiskelija oppii teologisen etiikan ja sosiaalietiikan sekä lähitieteiden ajankohtaisista aihepiireistä.

-          Opiskelija verkostoituu toisten opiskelijoiden ja oman alansa asiantuntijoiden kanssa.

 
Sisältö 

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista työpajaseminaariin, sen ennakkotapaamisiin sekä kurssiin liittyvien kirjallisten tehtävien suorittamista ajallaan.

 

Kurssin kontaktiopetus (35 h):

Työpajaseminaari Helsingissä

-          Työpajaseminaarin ennakkotapaamisiin osallistuminen 6 h

-          Seminaari 8h

-          Työpaja 4h

Kurssin itsenäistä työskentelyä edellyttävä opetus:

Työpajaseminaari Helsingissä

-          Oman tutkimustyön esittely / miniesitelmä tai vaihtoehtoisesti laajempi arvioiva essee (n. 8 sivua). Kielenä suomi tai englanti.

-          Arvioiva essee, jossa viitataan useampaan opintomatkan ja/tai työpajaseminaari esitelmään ja pohditaan TES-metodia sekä omaa tutkimusta niiden valossa (n. 5–6 sivua).

 
Vastuuhenkilö 

Professori Jaana Hallamaa (kurssin vastuuopettaja), TM Kaisa Iso-Herttua, TM Isto Peltomäki, apulaisprofessori Ville Päivänsalo ja yliopistonlehtori Virpi Mäkinen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Luentosarja voidaan sisällyttää pintojaksoon TES350. Muihin opintojaksoihin sisällyttämisestä tulee sopia ko. opintojakson vastuuopettajan kanssa.

 
Kurssisivu 

https://courses.helsinki.fi/fi/105285/114658553

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

-          Bayertz, Kurt (ed.): Solidarity. 1999.

-          Featherstone, David: Solidarity: Hidden histories and Geographies of Internationalism. 2012. (ekirja).

-          Monahty, Chandia Talpade: Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. 2003.

-          Popper, Karl: The Open Society and Its Enemies. 1945.

-          Rorty, Richard: Contingency, Irony and Solidarity. 1989.

-          Solidarity: History of the Concept. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Second edition. 2015. (Nelli tietokanta)

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Seminaari  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 05.08.16 klo 15.00-
21.11.16 klo 23.59
Ilm. Peru Lkm.
12/20
Luentosarja (SY): Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan työpajaseminaari Jaana Hallamaa
Kaisa Iso-Herttua
02.12.-09.12.16
    pe 13.15-15.00,  
15.12.16
    to 09.00-17.00,  
16.12.16
    pe 09.00-16.00,  

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Seminaari  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
  0/-
Luentosarja (SY): Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan työpajaseminaari
02.12.-16.12.16