Opetuksen tai tentin tiedot

530285, Nano Acoustics (Nanoakustiikka), 5 op
Tunniste 530285 Opetuskielet englanti
Nimi Nano Acoustics (Nanoakustiikka) Lyhenne Nano Acoustics (Nano 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Fysiikka 
Opiskelumuoto Luentokurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 14.01.2014 -28.02.2014 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 08.01.2014

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kurssi on tarkoitettu maisteri- sekä jatko-opintovaiheen opiskelijoille.

The course is intended for undergraduate students (4th year up) and postgraduate students.

 
Sisältö 

Kurssi käsittelee tuhoamatonta koestusta ultraäänellä nanoskaalassa (alle mikrometrin rakenteissa). Aihe on erittäin uusi - ensimmäiset aiheeseen liittyvät tieteelliset julkaisut julkaistiin 1990-luvun lopulla.

Kurssilla käsitellään muun muuassa seuraavia asioita:

- Nanoultraäänikuvantaminen

- Nanoakustiset aaltojohteet

- Nanoultrasoninen manipulaatio

- SNFUH (Scanning near-field ultrasound holography)

- Nanoultraäänianturiteknologia

- Ultraäänivoimamikroskopia

- Akustiset moodit nanopartikkeleissa

The topic of the course is non-destructive testing in nanoscale (under micrometer sized structures). The topic is novel - the first publications on the field came out in the end of 1990's.

The specific topics include e.g.:

- Nanoultrasonic imaging

- Nanoacoustic waveguides

- Nanoultrasonic manipulation

- SNFUH (Scanning near-field ultrasound holography)

- Nanoultrasonic transducer technology

- Ultrasonic force microscopy

- Acoustic modes confined in nanoparticles

 
Arviointi 

Kurssi arvostellaan normaalilla asteikolla 1-5. Kurssilla ei ole loppukoetta, sen korvaa lopputyö joka kirjoitetaan opiskelijan valitsemasta, kurssiin liittyvästä aiheesta. Lopputyö on kirjallisuuskatsaus, joka esitellään viimeisellä luentoviikolla muille kurssitovereille (12 minuutin esitelmä + 3 minuuttia kysymyksiä).

Alustavat painotukset:

Lopputyö 60%

Laskuharjoitukset 40%

The course is graded with the normal 1-5 scale. There is no final exam, the exam is replaced by a report which is written on a topic relevant for the course selected by the student. The report is a literature review, and it will be presented in the last week of the course to the other students attending the class (12 minute presentation + 3 minutes for questions).

Preliminary grading:

Report + speech 60%

Exercises 40%

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suositeltavana esitietoina on Ultrasoniikka -kurssi, tämä ei kuitenkaan ole välttämätön vaatimus (perusteet käydään kurssilla nopeasti läpi). Hyvä englannin kielen lukutaito on hyödyksi, sillä oppimateriaali on kirjoitettu englanniksi.

A recommended pre-requisite is the Ultrasonics-course or equivalent information. This is not a mandatory prerequisite, however, the basics of ultrasonics are quickly skimmed through on this course. A good skill in reading in English is recommended since the materials are in English.

 
Lisätiedot 
  • First lecture on Tuesday 14.1.2014 in Physicum D115.
  • Registration to the course through WebOodi starting 9.12.2013 until the end of the course. Every student should register before the course ends. Information is needed for grade registration and important course announcements.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssin oppimateriaalina käytetään luentokalvosarjaa sekä tieteellisiä julkaisuja.

The lecture materials include the lecture notes and scientific publications.

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
10/-
Ilm.aika päättynyt
09.12.13 klo 00.01-
28.02.14 klo 23.59
Nano Acoustics (Nanoakustiikka) Ari Salmi
14.01.-25.02.14
    ti 14.15-16.00 
17.01.-28.02.14
    pe 14.15-16.00 

Ilmoittautuminen
Harjoitusryhmä  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
  0/-
Nano Acoustics - exercises Antti Meriläinen
24.01.-28.02.14
    pe 12.15-14.00