Studiehandböcker

Via denna sida kommer du åt att läsa fakulteternas utbildningar som bl.a. innehåller examensfordringarna och undervisningsplaner. Vänligen notera att studiehandböcker om doktorandprograms finns under rubriken Forskarskolor och doktorandprogram.

Handböcker kan finnas vid fakulteten.
Välj först den fakultet vars handböcker du vill läsa.
Om det finns ett plustecken framför institutionen hittar du fortfarande institutionens läroämnen under detta.

Handböckerna syns nedanför enhetens namn.
Om institutionen inte har handboken i WebOodi, syns länkar höger om namnet. Genom länkarna kommer du åt att bläddra undervisning och studieperioder som institutionen erbjuder.

Vald enhet: Helsingfors universitet >  Medicinska fakulteten

 Helsingfors universitet   Visa studieperioder
          Flytta ner Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten   
          Flytta ner Bio- och miljövetenskapliga fakulteten   
          Flytta ner Erillislaitokset   
          Flytta ner Farmaceutiska fakulteten   
          Flytta ner Forskarskolor och doktorandprogram   
          Flytta ner Humanistiska fakulteten   
          Flytta ner Institutioner utanför fakulteter   
          Flytta ner Juridiska fakulteten   
          Flytta ner Laaja-alaiset koulutukset   
          Flytta ner Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten   
          Flytta upp Medicinska fakulteten  
             Courses in English, 2020-21 
             Specialistpsykologutbildningen i klinisk mentalhälsopsykologi, 2020-21 
             Specialistpsykologutbildningen i neuropsykologi, 2020-21 
                    Flytta ner Clinicum  Visa undervisning och tentor  Visa studieperioder
                     Kandidatprogrammet i logopedi  
                        Kandidatsprogrammet i logopedi, 2020-21 
                     Kandidatprogrammet i psykologi  
                        Courses in English, psychology, 2020-21 
                        Kandidatprogrammet i psykologi, 2020-21 
                     Magisterprogrammet i psykologi  
                        Courses in English, psychology, 2020-21 
                        Magisterprogrammet i psykologi, 2020-21 
                     Magistgerprogrammet i logopedi  
                        Magisterprogrammet i logopedi, 2020-21 
                     Master's Programme in Translational Medicine  
                        TRANSMED, 2020-21 
                     Medicinska fakulteten, Fakultetskansli   Visa studieperioder
                    Flytta ner Medicum   Visa studieperioder
                    Flytta ner Tutkimusohjelmayksikkö   Visa studieperioder
                     Utbildningsprogrammet i medicin  
                        Utbildningsprogrammet i medicin 2020 - 2021, 1. - 6. årskurs, 2020-21 
                     Utbildningsprogrammet i odontologi  
                        Utbildningsprogrammet i Odontologi, 1.-6. årskurs, 2020-21 
          Flytta ner Pedagogiska fakulteten   
          Flytta ner Statsvetenskapliga fakulteten   
          Flytta ner Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Flytta ner Teologiska fakulteten   
          Flytta ner Universitetsservicen   
          Flytta ner Veterinärmedicinska fakulteten   
          Flytta ner Öppna universitetet   
          Flytta ner Språkcentrum