Opinto-oppaat

Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien koulutusohjelmien opinto-oppaita, joista löytyvät mm. opetussuunnitelmat ja opetustiedot. Huom! tohtoriohjelmien opinto-oppaat löytyvät Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat -otsikon alta.

Oppaat näkyvät tiedekunnan nimen alapuolella.
Jos koulutusohjelmalla ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan opetusta ja opintojaksoja.

Opiskelijan on mahdollista valmistua siirtymä-aikana v. 2017-20 myös vanhojen tutkintorakenteiden mukaan mikäli opinto-oikeus on alkanut ennen 01.08.2017.
Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja tutkintorakenteiden löytämiseksi löytyy tästä.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Valtiotieteellinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Humanistinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä alaspäin Teologinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat   
          Siirrä ylöspäin Valtiotieteellinen tiedekunta  
             International Masters in Economy, State & Society (IMESS), 2020-21 
             Master's Degree Programme in Democracy and Global Transformations (DGT), 2017-18...2020-21 
             Master's Degree Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI), 2017-18...2020-21 
             Master's Degree Programme in Media and Global Communication (MGC), 2017-18...2020-21 
             The Research Master's Programme in Social Sciences (REMS), 2017-18...2020-21 
             Vanhojen tutkintovaatimusten sivuaineiden vastaavuustaulukot, 2017-18...2020-21 
                     Filosofian maisteriohjelma  
                        Filosofian maisteriohjelma, 2020-21 
                        Filosofian maisteriohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2020-21 
                     International Masters in Economy, State & Society   Näytä opintojaksot
                     Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper  
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, journalistiikka ja viestintä, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, journalistik och kommunikation, 2019-20...2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, Sosiaalityö, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, sosialipsykologia, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, sosiologia, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, temaattinen kokonaisuus genusstudier, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, Temaattinen kokonaisuus Johtaminen, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, temaattinen kokonaisuus Migration and Ethnic Relations, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, Temaattinen kokonaisuus Politics of Communication, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, temaattinen kokonaisuus Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, valtio-oppi ja hallinto, 2020-21 
                        Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, yhteiskuntaopin opettajan opintosuunta, 2020-21 
                     Master's Programme in Contemporary Societies  
                        Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, 2020-21 
                     Master's Programme in European and Nordic Studies  
                        EU-opintokokonaisuus, 2020-21 
                        Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma, 2020-2021, 2020-21 
                     Master's Programme in Global Politics and Communication  
                        Globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelma, 2020-21, 2020-21 
                    Siirrä alaspäin Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos   Näytä opintojaksot
                     Politiikan ja viestinnän kandiohjelma  
                        Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, 2020-21 
                        Politiikan ja viestinnän kandiohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2020-21 
                     Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma  
                        Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma, 2020-21 
                     Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma  
                        Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma, 2020-21 
                     Sosiaalitieteiden kandiohjelma  
                        Sosiaalitieteiden kandiohjelma, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2020-21 
                    Siirrä alaspäin Sosiaalitieteiden laitos   Näytä opintojaksot
                     Sosiaalitieteiden maisteriohjelma  
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, kriminologia, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, kulutus yhteiskunnassa, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, lasten- ja perhepalveluiden sosiaalityö, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, sosiaalipsykologia, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, sosiaalityö, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, sosiologia, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, väestötiede, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, yhteiskuntaopin aineenopettaja, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, yhteiskuntapolitiikka, 2020-21 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2019-20...2020-21 
                     Taloustieteen kandiohjelma  
                        Taloustieteen kandiohjelma, 2020-21 
                        Taloustieteen opintokokonaisuus muiden ohjelmien opiskelijoille, 2020-21 
                     Taloustieteen maisteriohjelma  
                        Taloustieteen maisteriohjelma, tutkimuksen opintosuunta, 2020-21 
                        Taloustieteen maisteriohjelma, yleinen opintosuunta, 2020-21 
                    Siirrä alaspäin Tieteenalat    
                    Siirrä alaspäin Tutkimusyksiköt ja verkostot    
                     Valtiotieteellinen tiedekunta  
                        Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, 2020-21 
                     Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma  
                        Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, 2020-21 
                        Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2020-21 
                     Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma  
                        Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, kehitysmaatutkimus, 2020-21 
                        Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, poliittinen historia, 2020-21 
                        Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, 2020-21 
                        Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, talous- ja sosiaalihistoria, 2020-21 
          Siirrä alaspäin Yliopistopalvelut   
          Siirrä alaspäin Kielikeskus