Opinto-oppaat

Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien koulutusohjelmien opinto-oppaita, joista löytyvät mm. opetussuunnitelmat ja opetustiedot. Huom! tohtoriohjelmien opinto-oppaat löytyvät Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat -otsikon alta.

Oppaat näkyvät tiedekunnan nimen alapuolella.
Jos koulutusohjelmalla ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan opetusta ja opintojaksoja.

Opiskelijan on mahdollista valmistua siirtymä-aikana v. 2017-20 myös vanhojen tutkintorakenteiden mukaan mikäli opinto-oikeus on alkanut ennen 01.08.2017.
Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja tutkintorakenteiden löytämiseksi löytyy tästä.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Kasvatustieteellinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Humanistinen tiedekunta   
          Siirrä ylöspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta  Näytä opetus ja tentit  Näytä opintojaksot
                     Kasvatustieteiden kandiohjelma  
                        Erityispedagogiikan opintosuunta, 2020-21 
                        Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, 2020-21 
                        Kotitalousopettajan opintosuunta, 2020-21 
                        Käsityönopettajan opintosuunta (KK-tutkinto), 2020-21 
                        Luokanopettajan opintosuunta, KK-tutkinto, (kasvatuspsykologia), 2020-21 
                        Luokanopettajan opintosuunta, KK-tutkinto, (kasvatustiede), 2020-21 
                        Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik (PED), 2020-21 
                        Studieinriktningen för klasslärare, 2020-21 
                        Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik, 2020-21 
                        Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus päiväkodeissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja kasvatustieteen maistereille (75 op), 2020-21...2021-22 
                        Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta, 2020-21 
                        Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta, 2020-21 
                     Kasvatustieteiden maisteriohjelma  
                        Erityispedagogiikan opintosuunta, 2020-21 
                        Kotitalousopettajan opintosuunta, 2020-21 
                        Käsityönopettajan opintosuunta (KM-tutkinto), 2020-21 
                        Luokanopettajan opintosuunta, KM-tutkinto (kasvatuspsykologia), 2020-21 
                        Luokanopettajan opintosuunta, KM-tutkinto, (kasvatustiede), 2020-21 
                        Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik (PED), 2020-21 
                        Studieinriktningen för klasslärare, 2020-21 
                        Varhaiskasvatuksen opintosuunta, maisteri, 2020-21 
                        Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta, 2020-21 
                    Siirrä alaspäin Kasvatustieteiden osasto  
                       Arviointi ja oppiminen, 2020-21...2022-23 
                       Draama I, 2020-21 
                       Draama II, 2020-21 
                       Elämänkatsomustieto 30 op, 2020-21 
                       Erilliset erityisopettajan opinnot, 2020-21 
                       Esi- ja alkuopetus, perusopinot 25 op, 2020-21 
                       Kasvatus- ja opetusalan johtaminen, aineopinnot, 2020-21 
                       Kasvatus ja yhteiskunta, 2020-21 
                       Kasvatustieteen aineopinnot, (aikuisopetukseen suuntautuvat) opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2020-21 
                       Kasvatustieteen aineopinnot, (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat) opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2020-21 
                       Kestävyyskasvatus, 2020-21 
                       Kielitietoinen ja monikielinen kasvatus ja koulutus, 2020-21 
                       Kuvataiteen didaktiikka, perusopinnot 25 op, 2020-21 
                       Lapsuus, kasvatus ja yhteiskunta, 2020-21 
                       Liikuntapedagogiikka, perusopinnot 25 op, 2020-21 
                       Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden pedagogiikat, 2020-21 
                       Matematiikan valinnaiset opinnot luokanopettajaopiskelijoille, 2020-21 
                       Moninaisuus ja monikulttuurisuus, 2020-21 
                       Musiikkikasvatus, perusopinnot 25 op, 2020-21 
                       Muut koulutusohjelman (KM) valinnaiset opinnot, 2020-21...2022-23 
                       Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä, perusopinnot 25 op, 2020-21 
                       STEP Pedagogical Studies for Teachers 60 ECTS, 2020-21 
                       Studia Paedagogica, 2020-21...2022-23 
                       Taiteet, taidot ja media, 2020-21 
                       Teknologiakasvatus 1, 2020-21 
                       Teknologiakasvatus 2, 2020-21 
                       Toimijuutta tukevat pedagogiset lähestymistavat, 2020-21 
                       Toiminnallinen opetus ja oppiminen, 2020-21 
                       Tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat, 2020-21 
                       Työelämä, oppiminen ja johtaminen, 2020-21 
                       Uskonnon valinnaiset aineopinnot luokanopettajaopiskelijoille, 2020-21 
                       Vaihto-opiskelijat: Kasvatustieteiden kurssit, 2020-21 
                       Yhdenvertaisuus ja moninaisuus, 2020-21 
                       Ämneslärarutbildning, 2020-21 
                     Master's Programme in Changing Education  
                        Master's Programme in Changing Education, 2020-21 
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä alaspäin Teologinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat   
          Siirrä alaspäin Valtiotieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Yliopistopalvelut   
          Siirrä alaspäin Kielikeskus