Studiehandböcker
Via denna sida kommer du åt att läsa fakulteternas utbildningar som bl.a. innehåller examensfordringarna och undervisningsplaner. Vänligen notera att studiehandböcker om doktorandprograms finns under rubriken Forskarskolor och doktorandprogram.

Handböcker kan finnas vid fakulteten.
Välj först den fakultet vars handböcker du vill läsa.
Om det finns ett plustecken framför institutionen hittar du fortfarande institutionens läroämnen under detta.

Handböckerna syns nedanför enhetens namn.
Om institutionen inte har handboken i WebOodi, syns länkar höger om namnet. Genom länkarna kommer du åt att bläddra undervisning och studieperioder som institutionen erbjuder.

Vald enhet: Helsingfors Universitet >  Svenska social- och kommunalhögskolan

 Helsingfors Universitet   Visa studieperioder
          Flytta ner Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten   
          Flytta ner Bio- och miljövetenskapliga fakulteten   
          Flytta ner Erillislaitokset   
          Flytta ner Farmaceutiska fakulteten   
          Flytta ner Forskarskolor och doktorandprogram   
          Flytta ner Förvaltning   
          Flytta ner Humanistiska fakulteten   
          Flytta ner Institutioner utanför fakulteter   
          Flytta ner Juridiska fakulteten   
          Flytta ner Laaja-alaiset koulutukset   
          Flytta ner Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten   
          Flytta ner Medicinska fakulteten   
          Flytta ner Pedagogiska fakulteten   
          Flytta ner Statsvetenskapliga fakulteten   
          Flytta upp Svenska social- och kommunalhögskolan  
             Courses in English, Swedish School of Social Science, 2019-20 
             Tematisk helhet: Barn och familj, 2019-20 
             Tematisk helhet: Etniska relationer, 2019-20 
             Tematisk helhet: Foreign Reporting, 2019-20 
             Tematisk helhet: Genusvetenskap, 2019-20 
             Tematisk helhet: God förvaltning, 2019-20 
             Tematisk helhet: Ledarskap, 2019-20 
             Tematisk helhet: Social välfärd, 2019-20 
             Tematisk helhet: Socialpolitik och hållbar utveckling, 2019-20 
             Valfria helheter inom vetenskapsområden i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, 2019-20 
                     Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper  
                        Journalistik och kommunikation, 2019-20 
                        Rättsvetenskap, 2019-20 
                        Samhällslära som andra undervisningsämne, 2019-20 
                        Socialpsykologi, 2019-20 
                        Socialt arbete och socialpolitik, 2019-20 
                        Sociologi, 2019-20 
                        Statskunskap med förvaltning, 2019-20 
                        1:a året Samhällsvetenskaper, 2019-20 
                    Flytta ner Svenska social- och kommunalhögskolan (fristående enhet)  
                       Soc&kom: Biämnen övergångsperiod, 2017-18...2019-20 
                       Soc&kom: Journalistik övergångsperiod, 2017-18...2019-20 
                       Soc&kom: Rättsvetenskap övergångsperiod, 2017-18...2019-20 
                       Soc&kom: Socialpsykologi övergångsperiod, 2017-18...2019-20 
                       Soc&kom: Socialt arbete och socialpolitik övergångsperiod, 2017-18...2019-20 
                       Soc&kom: Sociologi övergångsperiod, 2017-18...2019-20 
                       Soc&kom: Statskunskap med förvaltning övergångsperiod, 2017-18...2019-20 
          Flytta ner Teologiska fakulteten   
          Flytta ner Veterinärmedicinska fakulteten   
          Flytta ner Öppna universitetet   
          Flytta ner Språkcentrum