Opinto-oppaat
Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien ja laitosten opinto-oppaita, joista löytyvät mm. tutkintovaatimukset ja opetustiedot. Huom! tohtoriohjelmien opinto-oppaat löytyvät Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat -otsikon alta.

Oppaita voi olla tiedekunnan, laitoksen tai pääaineen kohdalla. Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja tutkintorakenteiden löytämiseksi löytyy tästä.
Valitse ensin tiedekunta, jonka oppaita haluat lukea.
Jos laitoksen edessä on plusmerkki, löytyvät sen alta vielä laitoksen oppiaineet.

Oppaat näkyvät yksikön nimen alapuolella.
Jos laitoksella ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan laitoksen tarjomaa opetusta ja opintojaksoja.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Valtiotieteellinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Humanistinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Keskushallinto   
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä alaspäin Teologinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat   
          Siirrä ylöspäin Valtiotieteellinen tiedekunta  
             Courses in English, Faculty of Social Sciences, 2018-19 
             International Masters in Economy, State and Society (IMESS), 2018-19 
             Master's Degree Programme in Democracy and Global Transformations (DGT), 2017-18...2019-20 
             Master's Degree Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI), 2017-18...2019-20 
             Master's Degree Programme in Media and Global Communication (MGC), 2017-18...2019-20 
             Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma, 2018-19 
             Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma, 2018-19 
             Taloustieteen tohtoriohjelma, 2018-19 
             The Research Master's Programme in Social Sciences (REMS), 2017-18...2019-20 
             Vanhojen tutkintovaatimusten sivuaineiden vastaavuustaulukot, 2017-18...2019-20 
             Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena, 2018-19 
                     Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma  
                        EU-opintokokonaisuus, 2018-19 
                        Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma, 2018-19 
                     Filosofian maisteriohjelma  
                        Filosofian maisteriohjelma, 2018-19 
                     Globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelma  
                        Globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelma, 2018-19 
                        Module in Global Political Economy, 2018-19 
                     International Masters in Economy, State & Society   Näytä opintojaksot
                     Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper  
                        Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, journalistik och kommunikation, 2018-19 
                        Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, socialpsykologi, 2018-19 
                        Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, socialt arbete, 2018-19 
                        Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, sociologi, 2018-19 
                        Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, statskunskap med förvaltning, 2018-19 
                        Temaattiset kokonaisuudet, 2018-19 
                     Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma  
                        Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos   Näytä opintojaksot
                     Politiikan ja viestinnän kandiohjelma  
                        Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, 2018-19 
                        Politiikan ja viestinnän kandiohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2018-19 
                     Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma  
                        Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma, 2018-19 
                     Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma   Näytä opintojaksot
                     Sosiaalitieteiden kandiohjelma  
                        Sosiaalitieteiden kandiohjelma, 2018-19 
                        Sosiaalitieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Sosiaalitieteiden laitos   Näytä opintojaksot
                     Sosiaalitieteiden maisteriohjelma  
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, kriminologia, 2018-19 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, sosiaalipsykologia, 2018-19 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, sosiaalityö, 2018-19 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, sosiologia, 2018-19 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, väestötiede, 2018-19 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, yhteiskuntapolitiikka, 2018-19 
                        Sosiaalitieteiden maisteriohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2018-19 
                     Taloustieteen kandiohjelma  
                        Taloustieteen kandiohjelma, 2018-19 
                        Taloustieteen kandiohjelman opintokokonaisuus muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, 2018-19 
                     Taloustieteen maisteriohjelma  
                        Taloustieteen maisteriohjelma, tutkimuksen opintosuunta, 2018-19 
                        Taloustieteen maisteriohjelma, yleinen opintosuunta, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Tieteenalat    
                    Siirrä alaspäin Tutkimusyksiköt ja verkostot    
                     Valtiotieteellinen tiedekunta   Näytä opintojaksot
                     Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma  
                        Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, 2018-19 
                        Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2018-19 
                     Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma  
                        Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, kehitysmaatutkimus, 2018-19 
                        Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, poliittinen historia, 2018-19 
                        Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, 2018-19 
                        Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, talous- ja sosiaalihistoria, 2018-19 
          Siirrä alaspäin Kielikeskus