Opinto-oppaat
Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien ja laitosten opinto-oppaita, joista löytyvät mm. tutkintovaatimukset ja opetustiedot. Huom! tohtoriohjelmien opinto-oppaat löytyvät Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat -otsikon alta.

Oppaita voi olla tiedekunnan, laitoksen tai pääaineen kohdalla. Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja tutkintorakenteiden löytämiseksi löytyy tästä.
Valitse ensin tiedekunta, jonka oppaita haluat lukea.
Jos laitoksen edessä on plusmerkki, löytyvät sen alta vielä laitoksen oppiaineet.

Oppaat näkyvät yksikön nimen alapuolella.
Jos laitoksella ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan laitoksen tarjomaa opetusta ja opintojaksoja.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Kasvatustieteellinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Humanistinen tiedekunta   
          Siirrä ylöspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta  Näytä opetus ja tentit  Näytä opintojaksot
                     Kasvatustieteiden kandiohjelma  
                        Erityispedagogiikan opintosuunta, 2018-19 
                        Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, 2018-19 
                        Kotitalousopettajan opintosuunta, 2018-19 
                        Käsityönopettajan opintosuunta (KK-tutkinto), 2018-19 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto, 2018-19 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehto, 2018-19 
                        Studia Paedagogica, 2018-19 
                        Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik, 2018-19 
                        Studieinriktningen för klasslärare, 2018-19 
                        Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik, 2018-19 
                        Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot, 2018-19 
                        Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta, 2018-19 
                        Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta, 2018-19 
                     Kasvatustieteiden maisteriohjelma  
                        Erityispedagogiikan opintosuunta, 2018-19 
                        Kotitalousopettajan opintosuunta, 2018-19 
                        Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset menetelmäopinnot (KM), 2018-19 
                        Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot (KM), 2018-19 
                        Käsityönopettajan opintosuunta (KM-tutkinto), 2018-19 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto, 2018-19 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehto, 2018-19 
                        Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik (PED), 2018-19 
                        Studieinriktningen för klasslärare, 2018-19 
                        Varhaiskasvatuksen opintosuunta, pääaine kasvatustiede, 2018-19 
                        Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Kasvatustieteiden osasto  
                       Approaches to Education, Teaching and Learning, 2018-19 
                       Elämänkatsomustieto 30 op, 2018-19 
                       Erilliset erityisopettajan opinnot, 2018-19 
                       Esi- ja alkuopetus 25op, 2018-19 
                       Johtamisen temaattinen opintokokonaisuus, 2018-19 
                       Kasvatustieteen aineopinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2018-19 
                       Kasvatustieteen aineopinnot, (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat) opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2018-19 
                       Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuus 25op, 2018-19 
                       Liikuntapedagogiikan perusopintokokonaisuus 25op, 2018-19 
                       Matematiikan valinnaiset opinnot luokanopettajaopiskelijoille, 2018-19 
                       Mediakasvatus 25 op, 2018-19 
                       Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintokokonaisuus 25op, 2018-19 
                       Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus, 2018-19 
                       Musiikin didaktiikan perusopintokokonaisuus 25 op, 2018-19 
                       Opettajan pedagogiset opinnot - Aalto Arts, 2018-19 
                       STEP Pedagogical Studies for Teachers 60 ECTS, 2018-19 
                       Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 25 op, 2018-19 
                       Teknologiakasvatus 30 op + 30 op, 2018-19 
                       Äidinkieli ja kirjallisuus 25 op, 2018-19 
                       Ämneslärarutbildning (Pedagogiska studier för lärare 60 sp), 2018-19 
          Siirrä alaspäin Keskushallinto   
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä alaspäin Teologinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat   
          Siirrä alaspäin Valtiotieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Kielikeskus