Opinto-oppaat

Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien koulutusohjelmien opinto-oppaita, joista löytyvät mm. opetussuunnitelmat ja opetustiedot. Huom! tohtoriohjelmien opinto-oppaat löytyvät Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat -otsikon alta.

Oppaat näkyvät tiedekunnan nimen alapuolella.
Jos koulutusohjelmalla ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan opetusta ja opintojaksoja.

Opiskelijan on mahdollista valmistua siirtymä-aikana v. 2017-20 myös vanhojen tutkintorakenteiden mukaan mikäli opinto-oikeus on alkanut ennen 01.08.2017.
Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja tutkintorakenteiden löytämiseksi löytyy tästä.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Kasvatustieteellinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Humanistinen tiedekunta   
          Siirrä ylöspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta  Näytä opetus ja tentit  Näytä opintojaksot
                     Kasvatustieteiden kandiohjelma  
                        Erityispedagogiikan opintosuunta, 2019-20 
                        Kandiohjelman valinnaiset opintojaksot, 2019-20 
                        Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, 2019-20 
                        Kotitalousopettajan opintosuunta, 2019-20 
                        Käsityönopettajan opintosuunta (KK-tutkinto), 2019-20 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto, 2019-20 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehto, 2019-20 
                        Studia Paedagogica, 2019-20 
                        Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik (PED), 2019-20 
                        Studieinriktningen för klasslärare, 2019-20 
                        Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik, 2019-20 
                        Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta, 2019-20 
                        Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta, 2019-20 
                     Kasvatustieteiden maisteriohjelma  
                        Erityispedagogiikan opintosuunta, 2019-20 
                        Kotitalousopettajan opintosuunta, 2019-20 
                        Käsityön opintosuunta (KM-tutkinto), 2019-20 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto, 2019-20 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehto, 2019-20 
                        Maisteriohjelman valinnaiset menetelmäopinnot, 2019-20 
                        Maisteriohjelman valinnaiset opintojaksot, 2019-20 
                        Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik (PED), 2019-20 
                        Studieinriktningen för klasslärare, 2019-20 
                        Varhaiskasvatuksen opintosuunta, pääaine kasvatustiede, 2019-20 
                        Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta, 2019-20 
                    Siirrä alaspäin Kasvatustieteiden osasto  
                       Approaches to Education, Teaching and Learning, 2019-20 
                       Draamakasvatus 25 op, 2019-20 
                       Elämänkatsomustieto 30 op, 2019-20, 2019-20 
                       Erilliset erityisopettajan opinnot, 2019-20 
                       Esi- ja alkuopetus 25op, 2019-20 
                       Esi- ja alkuopetus 35 op, 2019-20 
                       Johtamisen temaattinen opintokokonaisuus, 2019-20 
                       Kasvatus- ja opetusalan johtaminen, aineopinnot, 2019-20 
                       Kasvatustieteen aineopinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2019-20 
                       Kasvatustieteen aineopinnot, (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat) opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2019-20 
                       Kuvataiteen didaktiikka 25 op, 2019-20 
                       Liikuntapedagogiikka 25 op, 2019-20 
                       Matematiikan valinnaiset opinnot luokanopettajaopiskelijoille, 2019-20 
                       Monikulttuurisuuskasvatus 25 op, 2019-20 
                       Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus, 2019-20 
                       Musiikin didaktiikka 25 op, 2019-20 
                       Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 25op, 2019-20 
                       Pedagogiska studier för lärare 60 sp (ämneslärare, svenska), 2019-20 
                       STEP Pedagogical Studies for Teachers 60 ECTS, 2019-20 
                       Studia Paedagogica, 2020-21...2022-23 
                       Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 25 op, 2019-20 
                       Teknologiakasvatus 30 op + 30 op, 2019-20 
                       Äidinkieli ja kirjallisuus 25 op, 2019-20 
                     Master's Programme in Changing Education   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä alaspäin Teologinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat   
          Siirrä alaspäin Valtiotieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Yliopistopalvelut   
          Siirrä alaspäin Kielikeskus