Opinto-oppaat
Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien ja laitosten opinto-oppaita, joista löytyvät mm. tutkintovaatimukset ja opetustiedot.

Oppaita voi olla tiedekunnan, laitoksen tai pääaineen kohdalla.
Valitse ensin tiedekunta, jonka oppaita haluat lukea.
Jos laitoksen edessä on plusmerkki, löytyvät sen alta vielä laitoksen oppiaineet.

Oppaat näkyvät yksikön nimen alapuolella.
Jos laitoksella ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan laitoksen tarjomaa opetusta ja opintojaksoja.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Kasvatustieteellinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Helsingin yliopiston tutkijakoulut   
          Siirrä alaspäin Humanistinen tiedekunta   
          Siirrä ylöspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta  Näytä opetus ja tentit  Näytä opintojaksot
                     Kasvatustieteiden kandiohjelma  
                        Erityispedagogiikan opintosuunta, 2017-18 
                        Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, 2017-18 
                        Kotitalousopettajan opintosuunta, 2017-18 
                        Käsityönopettajan opintosuunta, 2017-18 
                        Lastentarhanopettajan opintosuunta, pääaine kasvatustiede, 2017-18 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto, 2017-18 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehto, 2017-18 
                        Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik, 2017-18 
                        Studieinriktningen för barnträdgårdslärare, 2017-18 
                        Studieinriktningen för klasslärare, 2017-18 
                        Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot ja Studia Paedagogica, 2017-18 
                        Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta, 2017-18 
                     Kasvatustieteiden maisteriohjelma  
                        Erityispedagogiikan opintosuunta, 2017-18 
                        Kotitalousopettajan opintosuunta, 2017-18 
                        Käsityönopettajan opintosuunta, 2017-18 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto, 2017-18 
                        Luokanopettajan opintosuunta – kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehto, 2017-18 
                        Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta, 2017-18 
                    Siirrä alaspäin Kasvatustieteiden osasto  
                       Draamakasvatus 25 op, 2017-2018, 2017-18 
                       Elämänkatsomustieto 30 op, 2017-18 
                       Erilliset erityisopettajan opinnot, 2017-18 
                       Esi- ja alkuopetus 25op, 2017-18 
                       Esi- ja alkuopetus 35op, 2017-18 
                       Finnish Educational and Pedagogical Studies, 2017-18 
                       Johtamisen temaattinen opintokokonaisuus, 2017-18 
                       Kasvatustieteen aineopinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2017-18 
                       Kasvatustieteen aineopinnot, (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat) opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2017-18 
                       Kasvatustieteen, erityisesti ainedidaktiikan syventävät opinnot 40 op, 2017-18 
                       Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuus 25op, 2017-18 
                       Liikuntapedagogiikan perusopintokokonaisuus 25op, 2017-18 
                       Matematiikan valinnaiset opinnot luokanopettajaopiskelijoille, 2017-18 
                       Mediakasvatus 25 op, 2017-18 
                       Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintokokonaisuus 25op, 2017-18 
                       Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus, 2017-18 
                       Musiikin didaktiikan perusopintokokonaisuus 25 op, 2017-18 
                       Opettajan pedagogiset opinnot - Aalto Arts, 2017-18 
                       STEP Pedagogical Studies for Teachers 60 ECTS, 2017-18 
                       Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 25 op, 2017-18 
                       Teknologiakasvatus 30 op, 2017-18 
                       Varhaiskasvatuksen opintosuunta, pääaine kasvatustiede, 2017-18 
                       Äidinkieli ja kirjallisuus 25 op, 2017-18 
                       Ämneslärarutbildning (Pedagogiska studier för lärare 60 sp), 2017-18 
                     Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslia   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Keskushallinto   
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä alaspäin Teologinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Valtiotieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Kielikeskus