Opinto-oppaat
Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien ja laitosten opinto-oppaita, joista löytyvät mm. tutkintovaatimukset ja opetustiedot. Huom! tohtoriohjelmien opinto-oppaat löytyvät Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat -otsikon alta.

Oppaita voi olla tiedekunnan, laitoksen tai pääaineen kohdalla. Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja tutkintorakenteiden löytämiseksi löytyy tästä.
Valitse ensin tiedekunta, jonka oppaita haluat lukea.
Jos laitoksen edessä on plusmerkki, löytyvät sen alta vielä laitoksen oppiaineet.

Oppaat näkyvät yksikön nimen alapuolella.
Jos laitoksella ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan laitoksen tarjomaa opetusta ja opintojaksoja.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Humanistinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Keskushallinto   
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä ylöspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   Näytä opintojaksot
                     Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma  
                        Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, 2018-19 
                     Datatieteen maisteriohjelma  
                        Datatieteen maisteriohjelma, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Fysiikan osasto   Näytä opintojaksot
                     Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma  
                        Courses in English - Physical Sciences, 2018-19 
                        Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, 2018-19 
                     Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma  
                        Courses in English -Geology/Geophysics/Geosciences, 2018-19 
                        Geologia (vanha tutkintorakenne), 2018-19 
                        Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Geotieteiden ja maantieteen osasto    
                     Geotieteiden kandiohjelma  
                        Courses in English -Geology/Geophysics/Geosciences, 2018-19 
                        Geologia (vanha tutkintorakenne), 2018-19 
                        Geotieteiden kandiohjelma, 2018-19 
                     Ilmakehätieteiden maisteriohjelma  
                        Ilmakehätieteiden maisteriohjelma, 2018-19 
                     Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma  
                        Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma, 2018-19 
                     Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma  
                        Courses in English - Chemistry, 2018-19 
                        Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma, 2018-19 
                     Kemian kandiohjelma  
                        Kemian kandiohjelma, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Kemian osasto  
                       Courses in English - Chemistry, 2018-19 
                     Life Science Informatics -maisteriohjelma  
                        Life science informatics, 2018-19 
                     Luonnontieteiden kandiohjelma   Näytä opintojaksot
                     Maantieteen kandiohjelma  
                        Maantiede (vanhojen tutkintorakenteiden mukaan opiskeleville), 2018-19 
                        Maantieteen kandiohjelma, 2018-19 
                     Maantieteen maisteriohjelma  
                        Maantiede (vanhojen tutkintorakenteiden mukaan opiskeleville), 2018-19 
                        Maantieteen maisteriohjelma, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Matemaattis- luonnontieteellisen tiedekunnan kanslia    
                     Matemaattisten tieteiden kandiohjelma  
                        Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, 2018-19 
                     Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma  
                        Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, fysiikan opettaja opintosuunta, 2018-19 
                        Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, kemian opettaja opintosuunta, 2018-19 
                        Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, matematiikan opettaja opintosuunta, 2018-19 
                        Toinen opetettava aine (matematiikka, fysiikka, kemia), 2018-19 
                     Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma  
                        Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, fysiikan opettajan opintosuunta, 2018-19 
                        Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, kemian opettajan opintosuunta, 2018-19 
                        Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, matematiikan opettaja opintosuunta, 2018-19 
                     Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma  
                        Master's programme of Mathematics and Statistics, 2018-19 
                     Matematiikan ja tilastotieteen osasto  Näytä opetus ja tentit  Näytä opintojaksot
                     Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma  
                        Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, 2018-19 
                     Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma  
                        Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma, 2018-19 
                     Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma  
                        Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, 2018-19 
                        Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, 2019-20 
                     Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma  
                        Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma, 2018-19 
                     Tietojenkäsittelytieteen osasto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä alaspäin Teologinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat   
          Siirrä alaspäin Valtiotieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Kielikeskus