Opinto-oppaat
Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien ja laitosten opinto-oppaita, joista löytyvät mm. tutkintovaatimukset ja opetustiedot. Huom! tohtoriohjelmien opinto-oppaat löytyvät Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat -otsikon alta.

Oppaita voi olla tiedekunnan, laitoksen tai pääaineen kohdalla. Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja tutkintorakenteiden löytämiseksi löytyy tästä.
Valitse ensin tiedekunta, jonka oppaita haluat lukea.
Jos laitoksen edessä on plusmerkki, löytyvät sen alta vielä laitoksen oppiaineet.

Oppaat näkyvät yksikön nimen alapuolella.
Jos laitoksella ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan laitoksen tarjomaa opetusta ja opintojaksoja.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Humanistinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä ylöspäin Humanistinen tiedekunta  
             Faculty of Arts, Courses in English, 2018-19 
             Humanististen koulutusohjelmien valinnaiset opinnot, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Aleksanteri-instituutti  
                       Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, 2017-18...2019-20 
                       Monitieteinen Venäjän tutkimus, 2017-18...2019-20 
                       Ukraina-opintokokonaisuus, 2017-18...2019-20 
                     Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma  
                        Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, 2018-19 
                     Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma  
                        Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma, 2018-19 
                     Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos   Näytä opintojaksot
                     Filosofian kandiohjelma  
                        Elämänkatsomustieto, 2018-19 
                        Filosofian kandiohjelma, 2018-19 
                     Historian kandiohjelma  
                        Historian kandiohjelma, 2018-19...2019-20 
                     Historian maisteriohjelma  
                        Historian maisteriohjelma, 2018-19...2019-20 
                    Siirrä alaspäin Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet    
                     Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma  
                        Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma, 2018-19 
                     Kielten kandiohjelma  
                        Antiikin kreikka, 2018-19 
                        Arabia, 2018-19 
                        Baski, 2018-19 
                        Englanti, 2018-19 
                        Espanja, 2018-19 
                        Eteläslaavilaiset kielet, 2018-19 
                        Galego, 2018-19 
                        Heprea, 2018-19 
                        Hindi, 2018-19 
                        Hollanti, 2018-19 
                        Italia, 2018-19 
                        Japani, 2018-19 
                        Katalaani, 2018-19 
                        Kiina, 2018-19 
                        Kommunikaatio ja kognitio, 2018-19 
                        Korea, 2018-19 
                        Latina, 2018-19 
                        Latvia, 2018-19 
                        Liettua, 2018-19 
                        Lingvistiikka, 2018-19 
                        Muinaisen Lähi-idän kielet, 2018-19 
                        Muut kielet, 2018-19 
                        Portugali, 2018-19 
                        Puola, 2018-19 
                        Ranska, 2018-19 
                        Saksa, 2018-19 
                        Somali, 2018-19 
                        Swahili, 2018-19 
                        Tšekki, 2018-19 
                        Turkki, 2018-19 
                        Ukraina, 2018-19 
                        Venäjä, 2018-19...2019-20 
                     Kielten maisteriohjelma  
                        Aasian kielet, 2018-19 
                        Afrikan ja Lähi-idän kielet, 2018-19 
                        Antiikin kielet ja kirjallisuus, 2018-19 
                        Iberoromaaninen filologia, 2018-19 
                        Italialainen filologia, 2018-19 
                        Muinainen Lähi-itä, 2018-19 
                        Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri, 2018-19 
                        Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri, 2018-19 
                        Slavistiikka ja baltologia, 2018-19 
                        Venäjän kieli ja kirjallisuus, 2018-19 
                     Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma  
                        Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, 2018-19 
                     Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma  
                        Kotimainen kirjallisuus (KOK), 2018-19 
                        Pohjoismainen kirjallisuus, 2018-19 
                        Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), 2018-19 
                        Pohjoismaiset kielet (ruotsi äidinkielenä), 2018-19 
                        Romanikieli ja -kulttuuri, 2018-19 
                        Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit (KOK), 2018-19 
                        Suomea kansainvälisille opiskelijoille, 2018-19 
                        Suomen kieli ja kulttuuri (KOK), 2018-19 
                        Suomen kieli (KOK), 2018-19 
                     Kulttuurien osasto   Näytä opintojaksot
                     Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma  
                        Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, 2018-19...2019-20 
                     Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma  
                        Master's Programme in Intercultural Encounters, 2018-19 
                     Kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelma  
                        Kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelma, 2018-19 
                     Kulttuuriperinnön maisteriohjelma  
                        Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, 2018-19...2019-20 
                     Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma  
                        Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, 2018-19...2019-20 
                    Siirrä alaspäin Maailman kulttuurien laitos  Näytä opetus ja tentit   
                    Siirrä alaspäin Nykykielten laitos  
                       Baskin kieli, 2017-18...2019-20 
                       Digitaalinen humanismi, 2017-18...2019-20 
                       Fonetiikka, 2017-18...2019-20 
                       Kognitiotiede, 2017-18...2019-20 
                       Kääntäminen ja monikielinen viestintä, 2017-18...2019-20 
                       Puheviestintä, 2017-18...2019-20 
                     Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma  
                        Pohjoismainen kirjallisuus, 2018-19 
                        Pohjoismaiset kielet, 2018-19 
                        Pohjoismaiset naapurikielet, 2018-19 
                     Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma  
                        Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, 2018-19 
                     Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma  
                        Alkuperäiskansatutkimus (uusi opas), 2018-19 
                        Nimistöntutkimus, 2018-19 
                        Suomalais-ugrilainen kielentutkimus (SUKU), 2018-19 
                        Suomen kieli ja kulttuuri (SUKU), 2018-19 
                        Suomen kieli (SUKU), 2018-19 
                        Tietokirjallisuus, 2018-19 
                        Unkarin kieli ja kulttuuri (SUKU), 2018-19 
                        Viron kieli ja kulttuuri (SUKU), 2018-19 
                        Vuorovaikutus, 2018-19 
                    Siirrä alaspäin Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos  
                       Alkuperäiskansatutkimus (vanha opas), 2017-18...2019-20 
                     Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma  
                        Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, 2018-19 
                     Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma  
                        Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, 2018-19 
                     Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma  
                        Master´s Programme in Russian Studies, 2018-19 
          Siirrä alaspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Keskushallinto   
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä alaspäin Teologinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat   
          Siirrä alaspäin Valtiotieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Kielikeskus