Opinto-oppaat

Tältä sivulta pääsee lukemaan tiedekuntien koulutusohjelmien opinto-oppaita, joista löytyvät mm. opetussuunnitelmat ja opetustiedot. Huom! tohtoriohjelmien opinto-oppaat löytyvät Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat -otsikon alta.

Oppaat näkyvät tiedekunnan nimen alapuolella.
Jos koulutusohjelmalla ei ole opasta WebOodissa, näkyvät nimen oikealla puolella linkit, joista pääset selaamaan opetusta ja opintojaksoja.

Opiskelijan on mahdollista valmistua siirtymä-aikana v. 2017-20 myös vanhojen tutkintorakenteiden mukaan mikäli opinto-oikeus on alkanut ennen 01.08.2017.
Ohje vanhojen opinto-oppaiden ja tutkintorakenteiden löytämiseksi löytyy tästä.

Valittu yksikkö: Helsingin yliopisto >  Teologinen tiedekunta

 Helsingin yliopisto   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Avoin yliopisto   
          Siirrä alaspäin Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Eläinlääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Erillislaitokset   
          Siirrä alaspäin Farmasian tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Humanistinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Kasvatustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Laaja-alaiset koulutukset   
          Siirrä alaspäin Lääketieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Oikeustieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Svenska social- och kommunalhögskolan   
          Siirrä ylöspäin Teologinen tiedekunta  
             Master's Degree in Religion, Conflict and Dialogue, 2017-18, 2017-18...2019-20 
             Vanha tutkintorakenne: Teologian kandidaatin tutkinto, 2018-19...2019-20 
             Vanha tutkintorakenne: Teologian maisterin tutkinto, 2018-19...2019-20 
             Yleisen teologian opinto-opas, 2017-18...2019-20 
                     Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma  
                        Ev.lut. uskonto toisena opetettavana aineena (60 op), 2017-18...2019-20 
                        Katolinen uskonto toisena opetettavana aineena, 2017-18...2019-20 
                        Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, islamilaisen teologian opintosuunta, 2019-20 
                        Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta, 2018-19...2019-20 
                        Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, opetus- ja kasvatustehtävien asiantuntijatyön opintosuunta, 2018-19...2019-20 
                        Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, 2018-19...2019-20 
                        Valinnaiset opintokokonaisuudet, 2019-20 
                     Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma  
                        Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta, 2018-19...2019-20 
                        Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, opetus- ja kasvatustehtävien asiantuntijatyön opintosuunta, 2018-19...2019-20 
                        Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, 2018-19...2019-20 
                    Siirrä alaspäin Teologisen tiedekunnan laitos   Näytä opintojaksot
          Siirrä alaspäin Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset   
          Siirrä alaspäin Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat   
          Siirrä alaspäin Valtiotieteellinen tiedekunta   
          Siirrä alaspäin Yliopistopalvelut   
          Siirrä alaspäin Kielikeskus