Startsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studiehelheter Studieperioder

Examensstrukturer i studiehandboken

Ej valdFilosofie doktor, språkteknologi 2012-13 (arkiverad)
Ej valdFilosofie magister, språkteknologi 2012-13 (120 sp) (arkiverad)
Ej valdKandidat i de humanistiska vetenskaperna, språkteknologi 2012-13 (180 sp) (arkiverad)
---------------------------------------------------------
ej vald Studieobjekt som inte hör till examensstrukturerna