Oppaan Luokanopettajan opintosuunta – kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehto, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto koostuu luokanopettajan opintosuunnan kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehdossa seuraavista opintojaksoista (HUOM! jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2017, etkä ole siirtynyt uuteen kasvatustieteiden kandiohjelmaan, tarkista tutkintosi rakenne Flammasta): 

Kandidaatin tutkinto 180 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

EDUK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot 2 op

KK-PUVU1OP Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 op

Vieras kieli 4 op

Toinen kotimainen kieli 3 op

DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op
DIGI-000B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op

EDUK021 Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen tukena 2 op

Perusopinnot 25 op

EDUK001 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

PED002 Oppimisen psykologia 5 op

PED003+ Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op
PED0031

EDUK801 Pedagoginen vuorovaikutus 5 op

Aineopinnot 40 op

EDUK002 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

EDUK003 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II 5 op

EDUK812 Monialainen harjoittelu 10 op

EDUK811 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op

 

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op

EDUK8301 Suomen kieli koulussa 5 op

EDUK8302 Lastenkirjallisuus koulussa 3 op

EDUK8303 Matematiikan didaktiikka 7 op

EDUK8304 Kuvataiteen didaktiikka 5 op

EDUK8305 Käsityön didaktiikka 5 op

EDUK8306 Liikunnan didaktiikka 5 op

EDUK8307 Musiikin didaktiikka 5 op

EDUK8308 Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka 5 op

EDUK8309 Katsomusaineiden didaktiikka 5 op

EDUK8310 Biologian ja maantieteen didaktiikka 5 op

EDUK8311 Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 op

EDUK8312 Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus 5 op


Valinnaiset opinnot 40 op

Valinnaiset opinnot voivat koostua mistä tahansa yliopistollisista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä opetettavan aineen perusopinnot (25 op). Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat sisällyttävät valinnaisiin opintoihin 20-40 op erityisopettajan opintoja.

 

Vastaavuustaulukot:

Tutkintovaatimuksilla 2012-2016 jatkavat
Tutkintovaatimuksilla 2016-2020 jatkavat
Uuteen kandiohjelmaan siirtyvät (2012-2016 tutkintovaatimukset)
Uuteen kandiohjelmaan siirtyvät (2016-2020 tutkintovaatimukset)Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

Ei valittuLuokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede 2017-18 (180 op) (arkistoitu)
---------------------------------------------------------
Opintokohdetta ei valittuTutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet