Guidens Ekonomi, studiehelhet för studenter i andra programmen, 2020-21 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studiehelheter Studieperioder

Studiehelheter i studiehandboken. Studiehelheterna i examen finner du i delen examensstrukturer under fliken Examensstrukturer. Alla studiehandböcker innehåller inte nödvändigtvis examensstrukturer och då finner du dessa under denna flik.

Kod och namnsp            Ansvarig enhetFunktioner
 ECOK-M200 Ekonomi, studiehelhet 
35Kandidatprogrammet i ekonomi
 ECOK-300 Ekonomi, studiehelhet 
15-65Kandidatprogrammet i ekonomi