Guidens Helheter i KSV:s vetenskapsområden, 2017-18 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studiehelheter Studieperioder

Studiehelheter i studiehandboken. Studiehelheterna i examen finner du i delen examensstrukturer under fliken Examensstrukturer. Alla studiehandböcker innehåller inte nödvändigtvis examensstrukturer och då finner du dessa under denna flik.

Kod och namnsp            Ansvarig enhetFunktioner
 KSV-SF525 Deltagandets politik 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SF535 Organiseringens politik 
35Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SL535 Sociologi 
35Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SL525 Sociologi 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SL515 Sociologi 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SF515 Statskunskapens analysområden 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-JK535 Studiehelhet i journalistik och kommunikation 
35Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-JK515 Studiehelhet i journalistik och kommunikation 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-JK525 Studiehelhet i journalistik och kommunikation 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-RV525 Studiehelhet i rättsvetenskap 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-RV535 Studiehelhet i rättsvetenskap 
35Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-RV515 Studiehelhet i rättsvetenskap 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SP535 Studiehelhet i Socialpsykologi 
35Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SP515 Studiehelhet i Socialpsykologi 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SP525 Studiehelhet i Socialpsykologi 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SA525 Studiehelhet i socialt arbete 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SA515 Studiehelhet i socialt arbete 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SA535 Studiehelhet i socialt arbete 
35Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper