Guidens Tematiska helheter, 2017-18 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studiehelheter Studieperioder

Studiehelheter i studiehandboken. Studiehelheterna i examen finner du i delen examensstrukturer under fliken Examensstrukturer. Alla studiehandböcker innehåller inte nödvändigtvis examensstrukturer och då finner du dessa under denna flik.

Kod och namnsp            Ansvarig enhetFunktioner
 KSV-BF525 Barn och familj 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-ER515 Etniska relationer 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-ER525 Etniska relationer 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-FR515 Foreign Reporting 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-GE515 Genusvetenskap 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-GE525 Genusvetenskap 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-GE530 Genusvetenskap 
30Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-GF530 God förvaltning 
30Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-GF525 God förvaltning 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-GF535 God förvaltning 
35Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 MSV-LJ515 Ledarskap 
15Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SV515 Social välfärd och sociala problem 
15Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 KSV-SV525 Socialpolitik och hållbar utveckling 
25Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper