Startsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studiehelheter Studieperioder

Studiehelheter i studiehandboken. Studiehelheterna i examen finner du i delen examensstrukturer under fliken Examensstrukturer. Alla studiehandböcker innehåller inte nödvändigtvis examensstrukturer och då finner du dessa under denna flik.

Kod och namnsp            Ansvarig enhetFunktioner
405614 Kompletterande studier i påbyggnadsexamen 
3-60Humanistiska fakulteten
 40483 Språkteknologi, fördjupade studier för biämnesstuderande (CLT300S) 
60Språkteknologi
 40484 Språkteknologi, ämnesstudier för biämnesstuderande (CLT200S) 
35Språkteknologi