Startsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studiehelheter Studieperioder

Studiehelheter i studiehandboken. Studiehelheterna i examen finner du i delen examensstrukturer under fliken Examensstrukturer. Alla studiehandböcker innehåller inte nödvändigtvis examensstrukturer och då finner du dessa under denna flik.

Kod och namnsp            Ansvarig enhetFunktioner
 40483 Språkteknologi, fördjupade studier för biämnesstuderande (CLT300S) 
60Språkteknologi
 404018 Språkteknologi, grundstudier för biämnesstuderande (CLT100S) 
25Språkteknologi
 40484 Språkteknologi, ämnesstudier för biämnesstuderande (CLT200S) 
35Språkteknologi